Bayar Zakat senang, Multi-channel

senangZakat adalah platform pembayaran zakat dari senangPay: Wakil Rasmi dilantik oleh Pusat Zakat di Malaysia

Bayar Zakat

Saya ingin terus membuat pembayaran zakat kepada Pusat Zakat Negeri saya tanpa pengiraan sistem.