Bayar Zakat senang, Multi-channel

senangZakat adalah platform pembayaran zakat dari senangPay: Wakil Rasmi dilantik oleh Pusat Zakat di Malaysia

Zakat Pendapatan

Saya ingin membayar Zakat Pendapatan untuk bulan/tahun ini.

Kira Zakat

Saya ingin mengira zakat-zakat lain.

Bayar Zakat

Saya ingin membuat pembayaran zakat.