Zakat Emas

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat emas (uruf) sebanyak 800 gram bagi emas simpan dan 85 gram bagi emas pakai, dengan harga emas segram.
Berdasarkan jumlah milik emas anda pada tahun ini, jumlah layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.