Zakat Pendapatan

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak setahun.


Anda mahu menolak perbelanjaan tahunan?


Berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan anda pada tahun ini, jumlah pendapatan layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00


Adakah anda telah mencarum zakat?
Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00 atau RM 0.00/bulan.