Zakat Saham

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak setahun.

Sebarang keuntungan daripada penjualan semula saham tidak patuh syariah hendaklah dilupuskan dengan menyerahkannya kepada Baitulmal atau saluran-saluran kebajikan.
Berdasarkan jumlah saham anda pada tahun ini, jumlah layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.