Zakat Fitrah

Pengiraan yang berikut adalah untuk Ramadhan 1442H (2021M) berdasarkan kadar zakat fitrah yang telah ditetapkan bagi Kuala Lumpur pada tahun ini.

Pilih nilai bayaran mengikut harga beras yg dimakan oleh individu dan keluarga mengikut daerah atau jenis dan gred beras.Jumlah wajib zakat fitrah anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.