Zakat Perak

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat perak (uruf) sebanyak 595 gram, dengan harga perak segram.
Berdasarkan jumlah milik perak anda pada tahun ini, jumlah layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.