Zakat Perniagaan

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak setahun.


Anda mahu membuat pelarasan?


Berdasarkan pengiraan anda pada tahun ini, jumlah keuntungan bersih layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00 atau RM 0.00/bulan.