Zakat Ternakan

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun 2021 berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak 30 ekor bagi Lembu & Kerbau.

1. Pilih jenis ternakan dan isikan bilangan ternakan


Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak ekor atau RM 0.00 atau RM 0.00/bulan.