Zakat Simpanan

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak setahun.

1. Isikan tempat simpanan (sebagai rujukan anda) dan amaun simpananBerdasarkan jumlah simpanan anda pada tahun ini, jumlah layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.