Zakat Saham

Sebarang keuntungan daripada penjualan semula saham tidak patuh syariah hendaklah dilupuskan dengan menyerahkannya kepada Baitulmal atau saluran-saluran kebajikan.