Zakat Perak

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat perak (uruf) sebanyak 595 gram, dengan harga perak segram.

1. Sila sikan berat barangan perak anda dan klik Tambah ke senarai untuk mengira. Sekiranya terdapat lebih dari satu barangan perak yang dimiliki, ulang langkah ini.Berdasarkan jumlah milik perak anda pada tahun ini, jumlah layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.