Zakat Padi/Tanaman

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun 2021 berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak RM 1300.49 setahun.

1. Pilih jenis pengiraan

Berdasarkan pengiraan anda pada tahun ini, jumlah keuntungan bersih layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00 atau RM 0.00/bulan.