Zakat KWSP

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat (Nisab) sebanyak setahun.

Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.