Zakat Galian

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun 2021 bagi Kunuz pada kadar zakat 20%.

1. Pilih jenis galian dan isikan nilai galian

Menurut Imam Shafie dan Imam Hanafi, tidak ada nisab atas harta galian yang ditemui walaupun jumlahnya sedikit.

Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00 atau RM 0.00/bulan.