Rukun

Zakat adalah Rukun Islam yang keempat.


Quran

Rujuk surah Al-Baqarah, ayat 43.


Hadis

Rujuk hadith riwayat Abu Daud (No. 1609), Ibn Majah (No. 1827), al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra (no. 7513), al-Daruqutni dalam sunannya (No. 2042). Baca disini.


Hukum

Wajib bagi yang mampu. Rujuk Mufti dan Jakim.


Jenis zakat

Zakat terbahagi kepada dua, zakat harta dan zakat fitrah.


Berapa

Zakat Harta: 2.5% dari keseluruhan pendapatan tahunan.
Zakat Fitrah: bergantung kepada negeri masing-masing.


Statistik

Jumlah pembayar zakat melalui PPZ pada tahun 2019 adalah 232,601, meningkat sebanyak 18.32% dari tahun yang sebelumnya, dengan jumlah kutipan RM 682 Juta. Rujuk disini.


Soalan Lazim tentang zakat

Ingin lebih mendalami perihal zakat, rujuk disini.


Soalan Lazim tentang senangZakat

Kenali kami, rujuk disini.