Zakat Emas

Pengiraan yang berikut adalah untuk Tahun 2021 berdasarkan nilai minimum wajib membayar zakat emas (uruf) sebanyak 0 gram bagi emas pakai dan 85 gram bagi emas simpan, dengan harga emas RM 180.00 segram.

1. Sila isikan jumlah berat dan jenis emas. Sekiranya terdapat lebih dari satu item, klik Tambah ke senarai untuk menambah dan memasukkan item seterusnya.Berdasarkan jumlah milik emas anda pada tahun ini, jumlah layak di zakat anda adalah sebanyak RM 0.00Jumlah wajib zakat anda pada tahun ini adalah sebanyak RM 0.00.